gårdsjöbygdens förening

Gårdsjöbygdens Förening

Kontakta styrelsen


ordförande
 

viceordförande

kassör
 

ordinarie

Anders Persson
 

Kjell Sjögren

Britt Starringer
 

Ivar Persson

Eva Sedig-Larsson

ordf@gardsjo.net
070-691 37 34

0506-410 28

kassor@gardsjo.net
0506-413 00

0506-412 27

0506-303 98

Midsommar

Gårdsfest

Tipspromenad

Arbetsdagar

TÄND BELYSNINGEN I ELLJUSSPÅRET SJÄLV!

 

Medlemsavgifter: 50:- för ensamhushåll eller 100:- för familj
Bankgiro 5434-9543
Du behöver inte bo i Gårdsjö för att vara medlem.