gårdsjöbygdens förening

Gårdsjöbygdens Förening

Kontakta styrelsen


ordförande
 

viceordförande

kassör

Anders Persson
 

Eba Sedig Larsson

Katarzyna Olofsson

ordf@gardsjo.net
070-691 37 34

0506-303 98

kassor@gardsjo.net

Arbetsdagar

TÄND BELYSNINGEN I ELLJUSSPÅRET SJÄLV!

 

Medlemsavgifter: 50:- för ensamhushåll eller 100:- för familj
Bankgiro 5434-9543
Du behöver inte bo i Gårdsjö för att vara medlem.