gårdsjöbygdens förening

Gårdsjöbygdens Förening

Styrelse 2019


Ordförande: Anders Persson ordf@gardsjo.net

Kassör: Katarzyna Olofsson kassor@gardsjo.net

Ordinarie: Eva Sedig Larsson, Anna-Marie Nilsson-Lagerwall, Ivar Persson

Suppleanter: Karl Magnus Nilsson, Mikael Larsson, Sören Olofsson

Arbetsdagar

TÄND BELYSNINGEN I ELLJUSSPÅRET SJÄLV!

 

Medlemsavgifter: 50:- för ensamhushåll eller 100:- för familj
Bankgiro 5434-9543
Du behöver inte bo i Gårdsjö för att vara medlem.