gårdsjöbygdens förening

Gårdsjöbygdens Förening

Regler vid uthyrning


De vanliga reglerna gäller även vid uthyrning av vår samlingslokal.

Hyr du för privatbruk, städa efter dig.

Går saker sönder - kontakta oss så att ingen blir negativt överraskad vid nästa tillfälle.

Depositionsavgift á 500 kr tas alltid i förväg, returneras när nyckeln lämnas tillbaks.

 

Arbetsdagar

TÄND BELYSNINGEN I ELLJUSSPÅRET SJÄLV!

 

Medlemsavgifter: 50:- för ensamhushåll eller 100:- för familj
Bankgiro 5434-9543
Du behöver inte bo i Gårdsjö för att vara medlem.