gårdsjöbygdens förening

Gårdsjöbygdens Förening

Gårdsjöbygdens förening


Anmälan om medlemskap

Fyll i formuläret nedan så skickar vi inbetalningskort hem till dig.

Namn
Adress
Telefonnummer
Välj typ Ensamstående Familj
E-post

Eller betala direkt till vårt plusgirokonto, glöm inte ange namn och adress:

Gårdsjöbygdens Förening
Plusgiro 26 96 63-1
50:- för ensamhushåll eller 100:-/familj
Du behöver inte vara bosatt i Gårdsjöbygden för att vara medlem

Vill du hjälpa till med något i föreningen? Intresseanmälan

Arbetsdagar

TÄND BELYSNINGEN I ELLJUSSPÅRET SJÄLV!

 

Medlemsavgifter: 50:- för ensamhushåll eller 100:- för familj
Bankgiro 5434-9543
Du behöver inte bo i Gårdsjö för att vara medlem.