gårdsjöbygdens förening

Gårdsjöbygdens Förening

Gårdsjöbygdens förening


Gårdsjöbygdens Förening är enligt stadgarna ”en partipolitiskt och religiöst obunden ideell samhällsnyttig förening”.

”Föreningen har inom sitt geografiska område till uppgift att i samarbete med människorna i Gårdsjöbygden, ideella föreningar, företag i bygden, kommunen och andra samhällsorgan verka för en positiv utveckling för människor gamla som unga, i Gårdsjöbygden.”

Det ligger inte i föreningens uppgift att driva sådana verksamheter som kan skötas och drivas som företag eller som kan utföras av företag på orten. Dock kan föreningen i start skedet underlätta genom projekt eller annan verksamhetsform. Målet för all sådan verksamhet bör vara att det på sikt skall utgöra inkomstmöjligheter för Gårdsjöbornas entreprenörskap och företagsamhet.

Däremot är det föreningens grundläggande och basala uppgift att skapa en positiv anda hos människorna i Gårdsjöbygden. De skall känna delaktighet, men också ta ansvar för en positiv utveckling av bygden.

 

BLI MEDLEM

Gårdsjöbygdens Förening
Plusgiro 26 96 63-1
50:- för ensamhushåll eller 100:-/familj
Du behöver inte vara bosatt i Gårdsjöbygden för att vara medlem

Vill du hjälpa till med något i föreningen?
Kom och prata med oss på måndagar kl. 17-19

Arbetsdagar

TÄND BELYSNINGEN I ELLJUSSPÅRET SJÄLV!

 

Medlemsavgifter: 50:- för ensamhushåll eller 100:- för familj
Bankgiro 5434-9543
Du behöver inte bo i Gårdsjö för att vara medlem.