gårdsjöbygdens förening

Gårdsjöbygdens Förening

Förening för alla


Vår samhälls- och bygdeförening heter Gårdsjöbygdens Förening. Vi arbetar för att människor skall trivas i Gårdsjöbygden så att den utvecklas och kan leva vidare.

Gårdsjöbygdens Förening – med verksamhet i Gårdsjö m.o. är en allmännyttig ideell samhällsförening.

Föreningen har funnits i mer än 20 år, med olika verksamhetsinriktningar. Nuvarande förening har antagit en programförklaring i vilken man anger samhällsnyttan som en viktig hörnsten. Föreningens medlemsantal uppgår till runt 100 medlemmar.

Gårdsjöbygdens förening har en stor livskraft, vilket kan ses mot bakgrund av att föreningen tvingats flytta flera gånger från olika lokaler. Man har haft föreningslokal i den s.k. IOGT-lokalen, som revs för flera år sedan. Därefter flyttade man till den numera rivna Järnvägsstationen för att därefter flytta till Gårdsjö f.d. skolan. Då skolan såldes våren 2011 flyttade föreningen till de ”Röda Husen” i Gårdsjö, vilka man nu renoverar och i två av husen har iordningställt en samlingslokal. Där finns plats för en mindre fest, kultur, möten, konferenser, sammanträden och studier.

Allt arbete i föreningen bedrivs helt ideellt – emellanåt kan föreningen komma i åtnjutande av sommarjobbare, som sköter i första hand gräsmattor och utemiljön.

Föreningen har under några år drivit ett café: Kafé Loket. Den verksamheten är av kostnadsskäl nedlagd. Men det planeras att i den nya lokalen öppnas Sommar Café.

Föreningen har under några år givit ut dels en tidning samt under senare år ett nyhetsbrev, som delats ut till samtliga boende i Gårdsjöbygden.

Vi som lever och bor i Gårdsjö – vi trivs här. Vi njuter av friden och stillheten och närheten till naturen.

Välkommen till vår idyll: Gårdsjö och Gårdsjöbygden!
Vi delar mer än gärna med oss

Arbetsdagar

TÄND BELYSNINGEN I ELLJUSSPÅRET SJÄLV!

 

Medlemsavgifter: 50:- för ensamhushåll eller 100:- för familj
Bankgiro 5434-9543
Du behöver inte bo i Gårdsjö för att vara medlem.