gårdsjöbygdens förening

Gårdsjöbygdens Förening

Gårdsjö


avtåndskarta Gårdsjö är också Gårdsjöbygden. Här finns idag ca 300 hushåll utspridda runt Gårdsjö samhälle. Här finns gårdsnamn som Åsebol, Slottsbol, Vallsjön, Boterud, Nockerud, Smedsbol, Motorp, Högsåsen; gårdar uppförda på 1500- och 1600-talen Den äldsta gården som står nämnd i böckerna är Håhult från 1401.

I trakterna kring Gårdsjö finns också landryggen – ”vattendelaren” som fördelar vattnet till väster- resp. österhavet.

Gårdsjöbygden erbjuder något så unikt som tystnad och livskvalitet. I skogen finns gott om bär och svamp. Här finns älg, lo, varg (!), fantastiska "pelarsalar" av tallskog och som sagt: TYSTNAD och RO!

Källa: Välkommen till Gårdsjö; utgiven av styrelsen för Gårdsjö Samhällsförening

Våra sjöar Narven, Gårdsjön och Långtjärn bjuder både på bad och fiske. Vi har en mycket barnvänlig badplats med grillplatser, fina mjuka gräsmattor, bryggor och sandstrand i Narven. Naturligtvis kan du fiska i våra sjöar. Fiskekort säljs på Badhusgatan 3.

I närheten finns det även många fina vandrings- och ridleder.

Arbetsdagar

TÄND BELYSNINGEN I ELLJUSSPÅRET SJÄLV!

 

Medlemsavgifter: 50:- för ensamhushåll eller 100:- för familj
Bankgiro 5434-9543
Du behöver inte bo i Gårdsjö för att vara medlem.