gårdsjöbygdens förening

Gårdsjöbygdens Förening

Övriga föreningar


Det finns flera föreningar i Gårdsjöbygden:

bär

Arbetsdagar

TÄND BELYSNINGEN I ELLJUSSPÅRET SJÄLV!

 

Medlemsavgifter: 50:- för ensamhushåll eller 100:- för familj
Bankgiro 5434-9543
Du behöver inte bo i Gårdsjö för att vara medlem.